Nyhende/kunngjeringar

Her vert det lagt ut nyhende og kunngjeringar frå kommunen.


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 25.04.2013
Publisert 03.04.2020
Påskeliljer

I påska pleier vi å oppfordre til å sjekke branntryggleiken på hytta. Sidan denne påska vert litt annleis for mange, håpar vi du sjekkar branntryggleiken heime i staden. Følg brannvesenet sine påsketips for å unngå brann.  

 

Publisert 02.04.2020

Er du engsteleg eller bekymra for koronasituasjonen? Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Samnanger kommune sin støttetelefon på 96625285. Alle kan ta kontakt  -  barn, ungdom, vaksne og eldre. 

Publisert 27.03.2020
Plakat smitteførebygging

(Sist oppdatert 02.04.2020) Råd og informasjon til innbyggjarane i Samnanger om koronavirusutbrotet.   

Publisert 27.03.2020

Søknadsfrist for plass i kulturskulen skuleåret 2020/2021 er 17. april 2020.  

Publisert 26.03.2020

Kommunen treng akkurat no meir helsepersonell: både sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og andre.  

Publisert 24.03.2020

Kommunen får ein del spørsmål om forbodet mot å overnatta i fritidsbustad utanfor kommunen ein bur i. Her finn du informasjon og svar på nokre spørsmål. 

Første Førre | Neste Siste