Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Nyhende/kunngjeringar

Offisielle vallister til kommunestyrevalet 2015

Det kom inn 7 listeframlegg til kommunestyrevalet 2015 i Samnanger. Valstyret har godkjent alle listeframlegga.  

Valstyret i Samnanger kommune har godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet 2015:


Dei offisielle vallistene er lagt ut her på nettsida til Samnanger kommune og i ekspedisjonen på kommunehuset. (Ved å klikka i lista ovanfor får du opp vallista for det aktuelle partiet). Nedanfor er det lagt ut ei fil med alle vallistene).
 


Klagefrist (jf. § 6-8 i vallova)
Klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak må setjast fram innan 18.06.2015.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 24.06.2015
  • Utskriftsvenleg versjon
Diverse informasjon (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering