Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati > Nyhende/kunngjeringar

Utlegging av manntal til offentleg ettersyn

Etter vallova §2-6 (1) skal valstyret leggja manntalet ut til offentleg ettersyn så snart det let seg gjera.

Manntalet ligg ute til offentleg ettersyn til og med valdagen 14. september 2015. 

For å kunna røysta ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 må du stå i manntalet. Du kan finna ut om du står i manntalet i Samnanger kommune ved å kontrollera manntalet som er lagt ut på følgjande stader:

- Kommunehuset
- Spar Tysse
- Kiwi Bjørkheim


Krav om innføring i manntalet må fremjast skrifteleg til:
Valstyret i Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse
eventuelt på epost: postmottak@samnanger.kommune.no


For meir informasjon, sjå lenke: 
https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/stemmerett-og-manntall/id2340224/

 

Publisert av Marianne Soleng. Sist endra 06.08.2015 07:27
  • Utskriftsvenleg versjon
Diverse informasjon (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering