Overføring av formannskapsmøte på internett

Formannskapsmøta i Samnanger vert overført direkte på internett. 

I tillegg vert det lagt ut opptak etter møta. Opptaka vil vera tilgjengelege i eitt år etter møtedatoen. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 29.05.2020