Overføring av formannskapsmøte på internett

Kommunestyret vedtok 26.04.2018 at formannskapsmøta i Samnanger skal streamast (overførast direkte) på internett i ein prøveperiode ut 2018. Formannskapsmøta i 2019 har òg vorte overført på internett.  

I tillegg til at møta vert streama direkte, vert det òg lagt ut opptak etter møta. 

Formannskapsmøtet 08.05.2018 var det første som vart overført på internett. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 04.10.2019