Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Lokaldemokrati

Personal og økonomiutvalet

Fram til oktober 2011 hadde Samnanger kommune eit Personal og økonomiutval, som òg var formannskap i kommunen. Utvalet hadde fem medlemmer og behandla mellom anna saker av prinsipiell og politisk karakter innanfor fagfeltet personal og økonomi. 

Kommunestyret vedtok 20.10.2011 å endra namnet frå Personal og økonomiutvalet til Formannskapet. I tillegg vart det vedteke å auka talet på medlemmer frå fem til sju. Kommunestyret vedtok 21.10.2015 å utvida talet på medlemmer i formannskapet frå sju til ni. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 23.11.2015
  • Utskriftsvenleg versjon
Artikkel (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering