Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Eldrerådet

Eldrerådet vert vald av kommunestyret og er eit rådgjevande organ for kommunen. Rådet er oppretta på bakgrunn av reglar i kommunelova. Eldrerådet tek opp saker som gjeld levekåra for eldre, eller andre saker som vedkjem eldre.

Fleirtalet av medlemmene skal på valtidspunktet ha fylt 60 år. 

Val av medlemmer til eldrerådet 2019-2023 vart gjort av kommunestyret 05.12.2019. 
 

Eldrerådet 2019-2023

Medlemmer

Personlege varamedlemmer

Karin Børdal Tveit (Pensjonistlaget)

Eva Hellevang

Svein Verner Røseth

Inger Karin Totland (Fagforbundet)

Solveig Vassenden (Bl)

Gunnar Bruvik

Solveig Sjursen (Pensjonistlaget)

Anne Mari Steinsland (Pensjonistlaget)

Terje Totland

Ole Totland 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 16.12.2019
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering