Eldrerådet

Eldrerådet vert vald av kommunestyret og er eit rådgjevande organ for kommunen. Rådet er oppretta på bakgrunn av lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Dei tek opp saker som gjeld levekåra for eldre, eller andre saker som vedkjem eldre.
Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vera alderspensjonistar i kommunen.

 

Eldrerådet - Faste medlemmer 2015 - 2019
Eldrerådet - Faste medlemmer 2015 - 2019
Namn Funksjon
Solveig VassendenBygdalistaMedlem
Gunnar BruvikFramstegspartietMedlem
Oddbjørg HisdalMedlem
Solveig SjursenMedlem
Bjørg SolvangMedlem
Eldrerådet - Varamedlemmer 2015 - 2019 for representantane som er alderspensjonistar
Eldrerådet - Varamedlemmer 2015 - 2019 for representantane som er alderspensjonistar
NamnFunksjon
Karin Børdal TveitVaramedlem
Anne-Mari SteinslandVaramedlem
Inger-Karin TotlandVaramedlem
Eldrerådet - Varamedlemmer for politikarrepresentantane 2015 - 2019
Eldrerådet - Varamedlemmer for politikarrepresentantane 2015 - 2019
NamnParti/ListeFunksjon
Øyvind RøenSenterpartietVaramedlem
Norvald GjerdeFramstegspartietVaramedlem
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 04.01.2016