Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

Formannskapet

Formannskapet har ni medlemmer og er oppretta med heimel i § 8 i Kommunelova.

Formannskapet behandlar mellom anna saker av prinsipiell og politisk karakter innanfor fagfeltet personal og økonomi, forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 27.04.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Artikkel (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering