Formannskapet

Formannskapet har ni medlemmer og er oppretta med heimel i § 8 i Kommunelova.

Formannskapet behandlar mellom anna saker av prinsipiell og politisk karakter innanfor fagfeltet personal og økonomi, forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 27.04.2020