Naturutvalet

Naturutvalet behandlar saker av politisk og prinsipiell karakter innanfor saksområda til teknisk eining, inkludert kommuneplan og landbruk/miljø. Utvalet har og eit overordna ansvar for anlegg og område for idrett og friluftsliv.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 30.10.2015