Diverse utval, råd og nemnder

Nedanfor finn du oversikt over diverse utval, råd, nemnder og legat i Samnanger kommune. Klikk deg inn for å sjå kven som er valde inn frå Samnanger kommune. 
 Oversikt over meddommarar, jordskiftedommarar og skjønnsmenn

Oversikt over kven som er valde som meddommarar i tingretten og lagretten, jordskiftedommarar og skjønnnsmenn i perioden 2017 - 2020 finn du her. 

Val av meddommarar til tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten samt skjønnsmenn for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 vart gjort av kommunestyret 11.06.2020. Det vert gjennomført vandelssjekk på dei valde før valet vert gjort endeleg.  

 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 10.07.2020