Ungdomsrådet

Samnanger ungdomsråd skal fremma barn og unge sine interesser og tala deira sak i Samnanger kommune.

Medlemmene i ungdomsrådet vert valde for 2 år av gangen. Ungdomsrådet skal ha seks representantar frå aldersgruppa ungdomsskule/vidaregåande skule. I tillegg er kulturarbeidar medlem med møte og talerett.

Ungdomsrådet vel sjølv leiar og nestleiar for valperioden.

Ungdomsrådet skal ha 3 møter i halvåret og medlemmene får ei møtegodtgjersle på kr. 100 pr. møte.
 
Ungdomsrådet - medlemmer
Ungdomsrådet - medlemmer
NamnFunksjon
Oskar KienitzLeiar
Mia HoldhusNestleiar
Sunniva SolemdalMedlem
Knut Erik FrølandMedlem
Ida Skulstad HaugenVaramedlem
Daniel Borge KristensenSekretær
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 21.11.2018