Utvalet for oppvekst og omsorg

Utvalet for oppvekst og omsorg vart nedlagt av kommunestyret 21.10.2015. Oppgåvene og ansvarsområdet som dette utvalet har hatt, er overført til formannskapet. 


 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 30.10.2015