Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation Links(Hjem) > Nød- og vakttelefonar
Nød- og vakttelefonar

Mest vist

Andre hjelpetelefonar

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Krisesenteret for Bergen og Omegn: 55 31 50 50

Alarmtelefonen for barn og unge
Alarmtelefonen for barn og unge er ein gratis nødtelefon for barn og unge. Den er open når barneverntjenesta sine kontor er stengde. På vekedagar er den open frå kl. 15:00 om ettermiddagane og til kl. 08:00 neste morgon. I helgane er den open hele døgeret. 


Krisesenteret for Bergen og Omegn
Krisesenteret for Bergen og Omegn er eit lågterskeltilbod for personar som har vore utsette for vald i nære relasjonar og som treng beskyttelse eller råd. Krisenteret ligg i Bergen og er tilgjengeleg 24 timar i døgeret året rundt. Det er ikkje nødvendig med henvisning frå lege for å koma til krisesenteret eller for å be om ein samtale.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 17.09.2014
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering