Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Endeleg vedtak av kommunedelplan for Fv 49 Tokagjelet

Planen legg til rette for ny tunnel frå Eikedalen til Steinsdalen.

Kommunestyret i Samnanger gjorde 28.10.20 endeleg vedtak av kommunedelplan for Fv. 49 Tunnel forbi Tokagjelet. Planen er eit rassikringsprosjekt for fv.49 forbi Tokagjelet. Planområdet omhandlar trasè for fv 49 mellom Steinsdalen i Kvam herad og Eikedalen i Samnanger kommune. Prosjektet skal følgjast opp med reguleringsplan for å avklara detaljar om veglinjer og påhogg tunellopningar.

 

Plandokumenta er tilgjengelege her:

Plankart for Samnanger (PDF, 2 MB)

Føresegner (PDF, 301 kB)

Planomtale (PDF, 7 MB)

Saksutgreiing og vedtak i kommunestyret (PDF, 2 MB)

Plandokument kunngjort av Kvam herad

 

 

 

Vedtak om godkjent kommunedelplan kan ikkje påklagast, jf. plan- og bygningslova § 11-15.

Sist endra 22.12.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering