Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Endeleg vedtak reguleringsplan - Tømmerløypet

Kommunestyret har gjort endeleg vedtak av detaljreguleringsplan for bustad, Tømmerløypet. Planen legg til rette for bygging av ein einebustad eller tomannsbustad rett nedanfor Hagabotnane idrettsanlegg. 

 

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 har kommunestyret gjort endeleg vedtak av detaljreguleringsplan for bustad i Tømmerløypet, PlanID 1242201901. Planen legg til rette for ein einebustad eller tomannsbustad. Grunneigarar og naboar vert varsla direkte, og alle plandokument kan lastast ned lenger ned på denne sida.

 

I tråd med plan- og bygningslova § 12-12 tredje ledd kan vedtaket påklagast. Ein eventuell klage skal grunngjevast og sendast kommunen innan tre veker. Aressa er postmottak@samnanger.kommune.no, eller Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse.

 

Plankart (PDF, 278 kB)

Reguleringsføresegner (PDF, 116 kB)

Planskildring (PDF, 2 MB)

ROS-analyse (PDF, 317 kB)

Situasjonsplan (PDF, 118 kB)


Oversiktskart detaljreguleringsplan Tømmerløypet - Klikk for stort bilete

Publisert av Ragnhild Lønningdal. Sist endra 25.09.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering