Folkemøte / idedugnad om utvikling av Bjørkheimsområdet

Torsdag 25.11.2010 kl. 18.00 vert det folkemøte/idedugnad om utvikling av Bjørkheimsområdet.

Samnanger kommune har starta opp planarbeid for Bjørkheimområdet. Målet er å skape ein tettstad med gode kvalitetar (klikk her for meir informasjon).

No kan du bidra med idear til korleis Bjørkheim skal utvikle seg. Alle som ynskjer det er velkomne til folkemøte/ idedugnad om Bjørkheim si framtid:

  • Bjørkheim kro torsdag 25.11 kl 18.00


Velkommen!

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 30.11.2010