Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Framlegg til kandidatar til domsutval m.m.

Framlegg til personar frå Samnanger som skal sitja i domsutval m.m. frå 2013, er lagt ut til off. ettersyn. Merknadsfrist er 11.06.2012.
Kunngjering - framlegg til val av personar frå Samnanger kommune som skal sitja i dei ulike domsutvala m.m. frå 01.01.2013.

Kommunestyret har sett ned ei arbeidsgruppe som har fått i oppgåve å finna kandidatar til dei ulike domsutvala som kommunen skal vera representert i. I følgje domstolsloven §68 skal framlegg til kandidatar offentleggjerast i ein periode på minst 14 dagar før valet skjer. Valet til dei ulike domsutvala skal skje i kommunestyremøte 20.06.2012.

Eventuelle merknader til framlegga vert å senda Samnanger kommune på e-post adm@samnanger.kommune.no eller som vanleg brev til adresse: Tyssevegen 217, 5650 Tysse innan 11.06.2012.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 25.05.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Kjerneside (1)
Tenesteskildringar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering