Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Høyring av framlegg til lokal forskrift

Høyringsfrist 31.10.2020. Framlegg til lokal forskrift om økonomisk godtgjersle m.m. for folkevalde. 
 

Kommunestyret vedtok 16.09.2020 å leggja framlegg til lokal forskrift om økonomisk godtgjersle, dekking av utgifter m.m. for folkevalde i Samnanger ut til offentleg høyring, med høyringsfrist 31.10.2020.

Høyringsframlegget og andre saksdokument kan lastast ned nedanfor. 

Det er høve for alle til å gje høyringsuttale. 

Høyringsuttalar skal sendast til postmottak@samnanger.kommune.no, eller til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse. 

 

Dokument for nedlasting:  

Sist endra 23.09.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering