Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksSnarvegar > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Høyring - søknad om løyve til Aldalselva kraftverk

Søknad frå Aldal Kraft AS om løyve til Aldalselva kraftverk er lagt ut til høyring/offentleg ettersyn, med høyringsfrist 28.09.2012.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke søknad frå Aldal Kraft AS om løyve til Aldalselva kraftverk i Samnanger kommune. Det er og søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Aldalselva kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline.

Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn, både i ekspedisjonen på kommuneuset på Tysse og på NVE sine nettsider. Høyringsfrist/frist for å koma med fråsegner er 28.09.2012.

Nærare informasjon finn du ved å gå inn på lenkene/dokumenta i lista nedanfor.   


Dokument/lenker i saka:


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 23.08.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering