Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Mindre reguleringsendring - Bruahaugen i Eikedalen

Det er gjort delegert vedtak om mindre reguleringsendring for detaljreguleringsplan for Bruahaugen. Endringa gjeld forskyving av veg og råkar gbnr. 34/178, 302, 307 og 310.

Publisert av Ragnhild Lønningdal. Sist endra 23.10.2019

Med heimel i plan og bygningslova § 12-14 2. ledd er det gjort delegert vedtak om mindre reguleringsendring for detaljreguleringsplan for Bruahaugen, planID 1242201101. Endringa gjeld forskyving av veg og råkar gbnr. 34/178, 302, 307 og 310. Det er berre plankartet som er endra, føresegner og planskildring er som før. Grunneigarar og naboar er varsla direkte, og alle dokument i saka er publiserte her på kommunen si heimeside.

 

I tråd med plan- og bygningslova § 12-14 første ledd og § 12-12 tredje ledd kan vedtaket påklagast. Ein eventuell klage skal grunngjevast og sendast kommunen innan tre veker.

 

Saksutgreiing delegert vedtak (PDF, 595 kB)

Nytt plankart (PDF, 11 MB)

Gjeldande føresegner (PDF, 177 kB)

Gjeldande planskildring (PDF, 4 MB)

Søknad om reguleringsendring (PDF, 252 kB)

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering