Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Ny kraftleidning Sima - Samnanger

Styresmaktene har vedteke at det skal byggjast 420 kV kraftleidning mellom Sima og Samnanger. På denne sida vert det lagt ut informasjon knytt til denne saka.


Oppdatering 09.03.2012:
Innbyggjarane i Samnanger vert inviterte til å koma med innspel om disponering av kompensasjonsmidlane (8,2 millionar kroner) som kommunen har fått i samband med bygginga av kraftlina Sima-Samnanger. Frist for å koma med innspel er 26.03.2012. Les meir.  

Oppdatering 03.03.2011:
Regjeringa informerte 01.01.2011 om at vedtaket om bygging av luftleidning Sima - Samnanger står fast. Les pressemelding på regjeringa sine nettsider.

Oppdatering 11.02.2011:
Regjeringa sette sommaren 2010 ned fire utval for å sjå på teknologiske, økonomiske, miljømessige og andre relevante forhold ved sjøkabelløysing på strekninga Sima - Kvam. Rapportane frå utvala vart lagt fram 01.02.2011. Lenkje til rapportane finn du i tabellen nedanfor.  

Torsdag 10.02.2011 var det møte i Bergen mellom regjeringa og ordførarane i dei berørte kommunane. Der fekk kommunane få høve til å kommentera rapportane. Les meir om møtet på regjeringa sine nettsider.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 09.03.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Skjema (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering