Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Offentleg ettersyn av reguleringsplan for bustader

Gbnr. 18/33, ovanfor Bjørkheim. Merknadsfrist: 18.01.2012.
I medhald av PBL §§ 12-10 og 12-11 vert det lagt ut til offentleg ettersyn detaljreguleringsplan for bustader på gbnr. 18/33 i Samnanger  kommune. Planframlegget er utarbeidd i tråd med kommuneplanens arealdel med tilhøyrande føresegner. Planen legg til rette for tre nye einebustader og ein fleirfamiliebustad.
 
Sjå  vedlagt saksutgreiing og plandokument for detaljar.
 
Merknadar til planen skal sendast Samanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse, innan 18. januar 2012. Eventuelt som e-post: adm@samnanger.kommune.no
Publisert av Ragnhild Lønningdal. Sist endra 19.12.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering