Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Offentleg høyring - søknader om småkraftutbygging

NVE har motteke til saman 12 søknader om bygging av småkraftverk i Kvam, Fusa og Samnanger. Frist for å gje høyringsuttale er 30.06.2014.

I Samnanger kommune gjeld høyringa følgjande søknader:

  • Jarlshaug kraftverk (Jarlshaug Kraft AS)
  • Sandelva kraftverk (Blåfall AS)
  • Dukebotn kraftverk (BKK produksjon AS)


NVE føretrekkjer at uttalar vert sende elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker. I tillegg kan høyringsuttalar sendast per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091, 0301 Oslo.

Søknadane m/vedlegg er lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker.Dokument for nedlasting:
- Høyringsbrev frå NVE (PDF, 7 MB)

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering