Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Oppstartsmelding offentleg reguleringsplan

Statens vegvesen skal leggja til rette for for gang- og sykkelveg langs FV 7 Frølandsvatnet. Uttalefrist er 09.05.2011.
Statens vegvesen varslar med dette oppstart av arbeid med offentleg reguleringsplan etter plan- og bygningslova §3-7 og i samsvar med § 12-8. Føremålet med reguleringsarbeidet er å etablera gang- og sykkelveg langs Frølandsvatnet, samt planfri kryssing av Fv 7. Sjå vedlagt fil i høgremargen for oversiktskart over planområdet.

Dei som har merknader til oppstartsmeldinga kan innan 9.mai 2011 sende desse til Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger, merkast med saksnummer 2010173636. Alternativt kan ein nytta e-postadressa firmapost-vest@vegvesen.no

Publisert av Ragnhild Lønningdal. Ansvarleg Hilde-Lill Våge. Sist endra 04.04.2011
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering