Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Reguleringsplan for fritidsbustader - Bruahaugen i Eikedalen - Offentleg ettersyn

Frist for å koma med merknadar er 20. februar 2015.

Publisert av Ragnhild Lønningdal. Sist endra 23.01.2015

Naturutvalet har i sak 48/14 vedteke å leggja ut til offentleg ettersyn eit privat framlegg til reguleringsplan for Bruahaugen i Eikedalen, jf. pbl §12-11.

 

Planen legg til rette for 51 nye fritidsbustadeiningar i eit hyttefelt rett sør for Eikedalen skisenter. Planområdet femner om gbnr. 33/3 og 34/5 m.fl.

 

Alle naboar og kjende grunneigarar innanfor planområdet er tilskrivne direkte.

 

Plandokumenta kan lastast ned her:

Planskildring (PDF, 5 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Føresegner (PDF, 345 kB)

Saksutgreiing Naturutvalet (sak 48/14) (PDF, 872 kB)

 

Merknadar skal sendast postmottak@samnanger.kommune.no eller Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE innan 20. februar 2015.

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering