Sak om kommunale vegar

Sak om kommunale vegar vart handsama av kommunestyret 03.03.2016. Saksdokumenta kan lastast ned her på kommunen sine nettsider.  

Saka, som har tittelen "Høyring - Nedklassisfisering av kommunale vegar til privat veg med med privat drift- og vedlikehaldsansvar", har vore oppe til handsaming i formannskapet 11.11.2015 og 18.02.2016 og i kommunestyret 03.03.2016.

Nedanfor kan du lasta ned saksdokumenta.Saksdokument kommunestyret 03.03.2016: 
Vedtak (PDF, 83 kB)
Saksframlegg m/vedlegg (PDF, 8 MB)

 


Saksdokument formannskapet 18.02.2016:
Vedtak (PDF, 282 kB)
Saksframlegg (PDF, 4 MB)
Vedlegg - kart over kommunale vegar (PDF, 5 MB)
Vegrapport frå 2014 (PDF, 4 MB)Saksdokument formannskapet 11.11.2015: 
Vedtak (PDF, 295 kB)
Saksframlegg (PDF, 615 kB)
Vedlegg - kart over kommunale vegar (PDF, 3 MB)
Vegrapport frå 2014 (PDF, 4 MB)

  

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 18.03.2016