Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Til off. ettersyn - plan for folkehelse

Høyringsfristen for framlegg til plan for folkehelse gjekk ut 10.05.2012. Planframlegget kan framleis lastast ned.


Plan for folkehelse i Samnanger

Framlegg til plan for folkehelse i Samnanger kommune vert lagt ut til høyring blant innbyggjarane i Samnanger, internt i kommuneorganisasjonen og til rådet for personar med nedsett funksjonsevne. Me ber om innspel til planutkast innan 10. mai 2012. Plandokumentet kan lastast ned nedanfor.

Merknader skal sendast til adm@samnanger.komune.no , eller eventuelt pr. post til Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse.Dokument for nedlasting:
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 14.05.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering