Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Aktuelle tema/saker

Utsett høyringsfrist for kommuneplanens arealdel

Frist for merknadar var 30. juni 2017

Publisert av Roald Aandahl. Sist endra 03.07.2017

KP - Klikk for stort bilete

Med heimel i plan- og bygningslova
§ 11-14 er kommuneplanens arealdel
2017 – 2027 lagt ut til offentleg ettersyn i perioden
5. mai til 30. juni 2017.

 

 

 

Me ynskjer at enda fleire av kommunen sine innbyggjarar skal få høve til å sjå på eventuelle endringar i arealbruk for deira eigedom, og har difor utsett høyringsfristen og sendt ut sms til alle med bustadadresse i Samnanger.

 

Me inviterer alle til å koma med merknadar til planarbeidet.

 

Høyringsfrist: 30. juni 2017

 

Plandokumenta ligg på følgjande lenkjer:

Plankart - https://kommunekart.com  (Bruksanvisning (PDF, 215 kB))
Føresegner (PDF, 646 kB)
Planskildring (PDF, 3 MB)
Appendiks 1 - Konsekvensutgreiing (PDF, 9 MB)
Appendiks 2 - Risiko- og sårbaranalyse (PDF, 7 MB)

 

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering