Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Om Samnanger > Stadnamn i Samnanger

Stadnamn i Samnanger

På internettsida http://hordanamn.uib.no kan ein søkja på stadnamn i Samnanger og andre kommunar i Hordaland. Her vil ein finna namna på kart, og til kvart namn er det ein kort tekst med opplysningar. Det er òg knytt lydfiler til namna, slik at ein kan høyra uttalen. 

Dei fleste av dei vel 8000 stadnamna frå Samnanger vart registrerte på 1980- og 90-talet av Øyvind Røen. Namna vart tilgjengelege på nettet i desember 2011, og førebels er det ein del feil som etter kvart skal rettast opp: M.a. har noko tekst falle ut, og nokre teikn har vorte endra ved overføringa til det nye programmet. Det er òg ein del kartplasseringar som må justerast.

Viss nokon brukar denne tenesta og oppdagar feil eller at namn manglar, er det fint at dei melder dette til stadnamntenesta ved UiB, telefon 55582411, eller til Øyvind Røen.


Vedtak og tilrådingar om stadnamn i Samnanger

 SaknrVedtak/tilråding
gjort av
Følgjebrev/
info 
Dokument
m/stadnamn
Vedtak eller tilråding? 
 2008/6 Statens Kartverk
 Last ned (PDF, 2 MB) Vedtak
 2011/7  Statens Kartverk Last ned (PDF, 579 kB) Last ned (PDF, 211 kB) Vedtak
 2011/11 Statens Kartverk Last ned (PDF, 579 kB) Last ned (PDF, 50 kB) Vedtak
 2011/12 Statens Kartverk Last ned (PDF, 579 kB) Last ned (PDF, 143 kB) TilrådingPublisert av Jan Erik Boge. Sist endra 25.05.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Diverse informasjon (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering