Kart

Her finn du lenker til ulke kart og karttenester. 

  • www.kommunekart.com. Kartteneste som viser eigedomar, bygningar m.m. Reguleringsplanar vil i løpet av kort tid også bli lagt ut her. 
     
  • www.seeiendom.no. Kart og eigedomsregister/eigedomsgrenser for heile landet. Det er Kartverket som er ansvarleg for nettsida. Informasjonen er henta frå landet sitt offisielle eigedomsregister (matrikkelen).
     
  • Oversiktskart over Samnanger. Enkelt oversiktskart. 
     
  • Turkart for Samnanger. Enkelt kart med oversikt over mykje brukte turområde. 
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 02.01.2020