Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny

Ringevikarar ved Samnanger barneskule

Barneskulen treng ringevikarar både som assistent og lærar, både i SFO og skulen. 
 

Kontakt barneskulen på ein av desse måtane dersom du er interessert eller ønskjer meir informasjon: 

Sist endra 26.05.2020 09.15
Publisert 21.03.2018

Både Vassloppa og Dråpeslottet barnehage har stort behov for ringjevikarar som kan dekka tilfeldige fråvær.  Ta kontakt direkte med barnehagane for meir informasjon.

Publisert 24.11.2017

Her finn du oversikt over ledige stillingar i Samnanger kommune.

Dei fleste ledige stillingar i Samnanger kommune vert publiserte i dataverktøyet EasyCruit.

For stillingar som er publiserte i EasyCruit, skal søknader fyllast ut og sendast inn elektronisk gjennom EasyCruit. Lenke til søknadsskjema finn du i den einskilde stillingsannonsen.

Oversikta over ledige stillingar er delt inn i:


Tilsetjingar i kommunen skjer på dei vilkår som til kvar tid går fram av gjeldande lover, regelverk og tariffavtale.

Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på den offentlege søkjarlista. 

Publisert 09.08.2016

Samnanger barneskule og Samnanger ungdomsskule har trong for "ringje-vikarar" til å dekka korttidsfråvær for

  • reinhaldarar
  • assistentar
  • lærarar


Nærare informasjon får du ved å ta kontakt direkte med skulane:

  • Samnanger barneskule tlf 56 58 99 80
  • Samnanger ungdomsskule tlf 56 58 99 60
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering