Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Sjølvbetjening > Møteinnkallingar / møteprotokollar

Startside møteinnkallingar og møteprotokollar

Her finn du offentlege møteinnkallingar/sakspapir og møteprotokollar frå kommunestyret og dei politiske hovudutvala. 

Før 2011 vart berre møteprotokollar lagt ut, ikkje møteinnkallingar/sakspapir. Frå og med 2011 vert både møteinnkallingar/sakspapir og møteprotokollar lagt ut.


Møteinnkallingar/sakspapir og møteprotokollar som ligg offentleg tilgjengeleg 
I perioden 2011 - 21.10.2020 vart møteinnkallingar og møteprotokollar lagt ut to stader på kommunen si heimeside (i Folkevaldportalen og i ACOS Innsyn). 

Med verknad frå kommunestyremøtet 28.10.2020 vert møteinnkallingar og møteprotokollar berre offentleg tilgjengelege i ACOS Innsyn. Dette gjeld for møte som vert haldne frå og med 28.10.2020.

I perioden 2002-2009 vart berre møteprotokollar lagt ut på heimesida (ikkje møteinnkallingar).

Nedanfor følgjer lenker til offentleg tilgjengelege møteinnkallingar og møteprotokollar. Møteinnkallingar og møteprotokollar for folkevalde
Med verknad frå kommunestyremøtet 28.10.2020 tek kommunen i bruk ein eigen møteportal for dei folkevalde, i første omgang kommunestyret, formannskapet, naturutvalet og valstyret. Denne møteportalen krev innlogging og er berre tilgjengeleg for dei folkevalde.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 10.11.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering