Norge.no

www.norge.no finn du oversikt over diverse kommunale og statlege tenester på internett. Du kan ved å logga deg inn også få opplysningar om deg sjølv frå folkeregisteret, fastlegeregistereret og motorvognregisteret.

Tidlegare var desse opplysningane å finna på internettsida Miside.no. Denne sida vart nedlagt 01.06.2012.


Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 14.06.2012