Informasjonsbrosjyre 2015 - eigedomar utan formuesgrunnlag

Denne brosjyren inneheld informasjon om eigedomsskatt i 2015 for bustad- og fritidseigedomar utan formuesgrunnlag frå Skatteetaten.
 
Brosjyren er sendt ut til eigarar av slike eigedomar i slutten av mars, saman med melding om eigedomsskatt for 2015. 


Brosjyren i PDF-format:Nettbrosjyre:

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 27.03.2015