Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Eigedomsskatt

Opplysningsskjema om næringseigedom

I samband med planlagt synfaring og taksering av næringseigedomar, har kommunen sendt ut eit brev til eigarar. Dei vert der bedne om å fylla ut eit opplysningsskjema. Skjemaet kan lastast ned her.   

Samnanger kommune sende 09.01.2015 ut eit brev til eigarar av næringseigedomar i kommunen. Brevet vert sendt ut i samband med at kommunen i 2015 utvidar utskrivinga av eigedomsskatt til å gjelda for alle typar faste eigedomar i kommunen, mellom anna næringseigdomar. Brevet inneheldt informasjon om synfaring og taksering av næringseigedomar i kommunen. 

I brevet vert eigarane bedne om å fylla ut eit opplysningsskjema om næringseigedomen, og returnera skjemaet til kommunen seinast 19.01.2015. Skjemaet kan lastast ned nedanfor.

 

Skjema for nedlasting: 


 

Utfylt skjema vert å senda til kommunen per brev eller på e-post: 

  • Postadresse: Samnanger kommune, Tyssevegen 217. 5650 Tysse
  • E-postadresse: eigedomsskatt@samnanger.kommune.no 
Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 26.03.2015
  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 Tysse      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering