Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Fakturering/fakturaderesse

Fakturering til Samnanger kommune

Elektronisk handelsformat
Samnanger kommune ønskjer primært at leverandørane våre sender fakturaer i EHF-format (elektronisk handelsformat). Nærare informasjon om EHF-fakturering finn du i lenka nedanfor.


Fakturaadresse for papirfakturaer
Fakturaer som vert sendt i papirformat, skal sendast til ei av følgjande adresser:


Krav om rekvirentnummer på alle fakturaer
Alle fakturaer som vert sende til Samnanger kommune skal vera merka med eit 6-sifra rekvirentnummer. Alle som bestiller ei vare eller teneste på vegner av kommunen, skal ved bestillinga opplysa kva rekvirentnummer som skal stå på fakturaen.

Ta kontakt med økonomikontoret dersom du har spørsmål om fakturering til Samnanger kommune. Tlf. 56 58 74 30 / 56 58 74 31.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 22.08.2012
Fakturering, informasjon for leverandørar
Publisert 22.08.2012

Samnanger kommune kan frå sommaren 2012 ta imot fakturaer i EHF-format (elektronisk handelsformat). Kommunen sine leverandørar vert oppmoda om å senda faktura i EHF-format, ikkje i papirformat eller på e-post. Dette vil redusera kommunen si arbeidsmengd i samband med fakturamottak/fakturabehandling.  

I nye innkjøpsavtalar som kommunen inngår frå og med hausten 2012, vil det verta stilt krav til leverandørane om at fakturaer skal sendast i EHF-format.

Publisert 03.06.2011
Frå 06.06.2011 innfører Samnanger kommune felles fakturaadresse og krav om at alle fakturaer skal vera merka med rekvirentnummer.
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56 58 74 31
E-post :
nina.erdal@samnanger.kommune.no
Tittel :
Økonomisjef
Bunnhjørne
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering