Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Fakturering/fakturaderesse

Fakturering til Samnanger kommune

Elektronisk handelsformat
Samnanger kommune ønskjer primært at leverandørane våre sender fakturaer i EHF-format (elektronisk handelsformat). Nærare informasjon om EHF-fakturering finn du i lenka nedanfor.


Fakturaadresse for papirfakturaer
Fakturaer som vert sendt i papirformat, skal sendast til ei av følgjande adresser:


Krav om rekvirentnummer på alle fakturaer
Alle fakturaer som vert sende til Samnanger kommune skal vera merka med eit 6-sifra rekvirentnummer. Alle som bestiller ei vare eller teneste på vegner av kommunen, skal ved bestillinga opplysa kva rekvirentnummer som skal stå på fakturaen.

Ta kontakt med økonomikontoret dersom du har spørsmål om fakturering til Samnanger kommune. Tlf. 56 58 74 30 / 56 58 74 31.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 22.08.2012
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
56 58 74 31
E-post :
nina.erdal@samnanger.kommune.no
Tittel :
Økonomisjef
Bunnhjørne
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering