Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Folkehelse

Folkehelse

I følgje Lov om folkehelse (folkehelseloven) § 3. vert folkehelse og folkehelsearbeid definert slik:

a) Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.
 

b) Folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

 

Folkehelsearbeidet som sektorovergripande
Folkehelsearbeid skal vera sektorovergripande, og skal drivast gjennom tiltak i mange sektorar i samfunnet. Utanom kommuneorganisasjonen er frivillige organisasjonar, næringsliv og statlege organ viktige samarbeidspartar.

 

10-90 regelen (figur) er ein peikepinn på at mykje folkehelsearbeid skil seg frå anna helsearbeid, og lyder :”Berre 10 % av folks helseproblem kan helsetenesta sjølv gjera noko med . Dei resterande 90 % må løysast utanfor helsetenesta” (Folkehelse på tvers, 2012).

    
  Skjermbilde.JPG - Klikk for stort bilete

 

I Samnanger har me ein eigen folkehelsekoordinator i 40% stilling. Folkehelsekoordinatoren   koordinerer arbeid på tvers av avdelingar og verksemder, og skal vera ein pådrivar for å få andre aktørar i eigen organisasjon og lokalsamfunnet til å ta større ansvar for førebyggjande og helsefremjande aktivitetar.   

Døme på førebyggjande og helsefremjande aktivitetar som er initiert av oss:

  • Samnanger turlag
  • Cheerleading
  • Open aktivitetsdag i samarbeid med Aldal friluft
  • Kulturell aktivitetsdag og kulturell matfest
  • Sal av håndstrøboksar

 

 

Dokument frå Samnanger kommune:

 

 

Dokument frå Folkehelseinstituttet:

 

Er det noko du vil samarbeida med folkehelsekoordinator om? Ta kontakt!

Publisert av Meline Heimdal Haugland. Sist endra 26.02.2016
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenesteeining/avdeling (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering