Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Koronavirusutbrotet i Noreg

Samleside om koronavirusutbrotet i Noreg

Samleside med oversikt over all informasjon/alle saker som er lagt ut. 

Det vert lagt ut diverse informasjon om koronavirusutbrotet her på kommunen sine nettsider. Dette er ei samleside, med oversikt over all informasjon/alle saker som er lagt ut.


(Klikk her dersom du ikkje får opp oversikta over saker).   

Sist endra 13.03.2020
Koronavirusutbrot
Publisert 02.04.2020

Er du engsteleg eller bekymra for koronasituasjonen? Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Samnanger kommune sin støttetelefon på 96625285. Alle kan ta kontakt  -  barn, ungdom, vaksne og eldre. 

Publisert 27.03.2020
Plakat smitteførebygging

(Sist oppdatert 02.04.2020) Råd og informasjon til innbyggjarane i Samnanger om koronavirusutbrotet.   

Publisert 26.03.2020

Kommunen treng akkurat no meir helsepersonell: både sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og andre.  

Publisert 25.03.2020
Plakat - litt, mye eller helt avstand

Ved å halda avstand bremsar me koronasmitte (covid-19). Her finn du råd frå Folkehelseinstituttet.  

Publisert 24.03.2020

Både born, unge og foreldre kan ta kontakt med helsesjukepleiarane på telefon eller e-post, for eksempel med spørsmål om koronaviruset.    

Publisert 20.03.2020

Pr 02.04.2020 har me testa 61 personar i Samnanger. Me har fått svar på 57 av desse prøvane og alle desse er negative (ingen smitta). Me ventar på svar på dei siste fire prøvane. 

Publisert 16.03.2020

(Oppdatert 24.03.2020) Samnanger fysikalske institutt held stengt frå og med 16.03.2020. Det same gjeld kommunefysioterapauten sitt tilbod til pasientane. 

Publisert 16.03.2020

På grunn av koronavirusutbrotet i Noreg, er det innført redusert drift på helsestasjonen og skulehelsetenesta.  

Publisert 16.03.2020

Kommunen vil ikkje krevja betaling for perioden der barnehagar og sfo er stengt, eller for mellombels omsorgstilbod i barnehage og skule.  

Publisert 13.03.2020

Søknadsskjema for foreldre som jobbar i kritiske samfunnsfunksjonar, eller har barn som har særlege omsorgsbehov.  

Publisert 12.03.2020

Helsedirektoratet har 12.03.2020 vedteke ei rekke tiltak for å stoppa spreiing av koronaviruset.  

Publisert 12.03.2020

Som følgje av koronavirusutbrotet i Noreg, vert skulane og barnehagane i Samnanger stengde, i første omgang til og med 27.03.2020. 

Publisert 11.03.2020

Helsedirektoratet har 12.03.2020 vedteke forbod mot kulturarrangement, idrettsarrangement, organiserte idrettsaktivitetar m.m.  

Publisert 04.03.2020

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. Helsedirektoratet har laga ein informasjonsfilm, der det blir gitt svar på ein god del spørsmål.  

  • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering