Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Koronavirusutbrotet i Noreg

Arrangement, idrettsaktivitetar, samankomstar m.m.

Helsedirektoratet har 12.03.2020 vedteke forbod mot kulturarrangement, idrettsarrangement, organiserte idrettsaktivitetar m.m.  

Utfyllande informasjon finn du på Helsedirektoratet sine nettsider: 


Samnanger kommune gjekk 11.03.2020 ut med ei oppmoding til lag, foreiningar, verksemder og andre arrangørar om å vurdera nøye om det er nødvendig å gjennomføra planlagde arrangement, samankomstar, møte m.m., eller om desse kan avlysast eller utsetjast. Bakgrunnen for dette var at slike samankomstar kan medføra smittefare. Frå og med 12.03.2020 er det Helsedirektoratet sitt vedtak som gjeld, sjå lenka ovanfor.  


Sist endra 13.03.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Diverse informasjon (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering