Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar
Skip Navigation LinksHovedmeny > Koronavirusutbrotet i Noreg

Siste nytt frå smittevernlegen

Her vert det lagt ut nyheiter frå kommunen sin smittevernlege om koronaviruspandemien. 
 

Oversikt testing og fråvær  -  Barn, barnehage, skule, vaksne

(publisert 22.09.2020)

For ajourført oversikt til ei kvar tid, sjå:
https://helsenorge.no/koronavirus/barnehager-og-skoler


Pr. 19.09.2020 og fram til nye nasjonale retningslinjer kjem, gjeld følgjande: 


BARN:

Barn i barneskule- og barnehagealder som kan gå i barnehage og skule: 

 • Friske barn, eller
 • Barn som berre har rennande nase (uansett farge på snørret) og elles er i god allmenntilstand


Barn som skal haldast heime:

 • Alle barn med nyoppståtte luftvegssymptom


Barn som skal testast: 

 • Ved berre lette luftvegsssymptom (fråvær av feber og/eller hoste), kan ein sjå an tilstanden heime i 2 dagar. Dersom tiltanden ikkje betrar seg, må barnet testast. Dersom tilstanden betrar seg, kan barnet gå tilbake til barnehage/skule utan test. 
 • Ved feber og/eller hoste bør barnet testast for covid-19. 


Når kan barnet returnera til barnehage og skule?

 • Når allmenntilstanden er god, ikkje feber og kun lette restsymptom
 • Dersom barnet er testa for covid-19, må det også ha kome svar på testen med negativt testresultat (altså at testen viser at barnet ikkje er smitta med covid-19) før barnet returnerer til barnehage/skule

 


VAKSNE (inkl. ungdomsskuleelevar): 

Skal testast ved: 

 • Luftvegssymptom, sjølv milde. Skal halda seg heime til det har kome svar på testen. 

 

Kan gå tilbake til jobb/skule ved: 

 • Negativ test, god allmenntilstand og ved kun lette restsymptom


 

Me minnar om smitteverntiltak på helsetunet

(publisert 09.09.2020)

 • Alle pasientar som skal til fysioterapeut, jordmor, psykolog, helsestasjon og lege må ringja på førehand. Det er ikkje tillete å koma uanmeldt. 
 • Klokker, ringar og andre handsmykke må takast av før du kjem til helsetunet. 
 • Hugs å sprita hendene når du kjem og når du går. 


Oppdaterte reglar for kor lenge ein skal vera heime ved luftvegsinfeksjon

(publisert 09.09.2020)

 • Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skule når du er i god allmenntilstand (det vil seie at du føler deg frisk og er febefri), sjølv om du framleis har nokre symptom på luftvegsinfeksjon. Dette gjeld både barn og vaksne. 
Sist endra 22.09.2020 09.28
 • Utskriftsvenleg versjon
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering