Kulturskulen

Undervisninga ved Samnanger kulturskule føregår på skulane, delvis i samarbeid med den aktuelle skulen. Mesteparten av tilbodet er opplæring på ulike musikkinstrument, men det vert også undervist i drama/teater og foto/multimedia. 


 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 25.09.2017