Framsida - kontakt og sjølvbetjening KontaktTelefon- og epostlisteNødtelefonar / vakttelefonar

NAV kvalifiseringsprogram

Ordninga NAV kvalifiseringsprogram inneber:

  • Eit arbeids- og dagleglivstreningsprogram over 2 år.
  • Dei som er med i programmet får tett oppfølging både kva gjeld arbeidstrening og dersom det er trong for det, sosial og fysisk trening.
  • Den som er deltakar får ei inntekt tilsvarande 2G i Folketrygd.
  • Målet for deltakarane er å koma i fast arbeid eller avklara i høve til trygdeytingar, slik at dei kan verta sjølvhjelpne over tid.


Dette programmet er eit av tiltaka for å nå regjeringa sitt mål i kampen mot fattigdom i Noreg. Dersom du vil vita meir om dette programmet kan du kontakta NAV Samnanger.

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 04.08.2015
  • Utskriftsvenleg versjon
Tenestetilbod Samnanger (1)
Kjerneside (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering