Barn og familie

Tenester som Samnanger kommune har til barn, unge og deira familiar er lista opp i menyen til høgre på sida.

 

Snarvegar: Barnehagane i Samnanger - Grunnskulane i Samnanger - Skulefritidsordning (SFO)  -  Skule og barnehagerute  -  PPT (pedagogisk-psykologisk teneste)  -  Barnevern


Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111  
Alarmtelefonen for barn og unge er ein gratis nødtelefon for barn og unge. Den er open når barneverntjenesta sine kontor er stengde. På vekedagar er den open frå kl. 15:00 om ettermiddagane og til kl. 08:00 neste morgon. I helgane er den open hele døgeret. 

Nettstad mot mobbing  -  www.nullmobbing.no
På nettstaden www.nullmobbing.no finn barn, unge og føresette informasjon og råd om mobbing og rettigheiter i samband med dette. 

Kontaktinformasjon til fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen skal sjekka at barnevernet respekterer rettane til barn og ungdom som bur på institusjon. Barn og unge som bur på institusjon, kan ta kontakt med fylkesmannen dersom dei ønskjer det. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 01.09.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Kjerneside (1)
Planar/reglement (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering