Barnevernteneste

Frå 01.06.2016 er det Bergen barnevern avdeling Arna som tek hand om barneverntenestene også i Samnanger. Dei har kontor i 3. etasje på Øyrane Torg i Indre Arna. 


Opningstider:
Klikk her for informasjon om opningstider Arna barnevern. 

Telefonnummer:
Telefon: 55 56 26 00

Telefontid:  
Måndag til fredag kl. 07:45 - 15:00. 

E-postadresse: 
Bv.Arna@bergen.kommune.no

Barnevernsjef: 
Reidun Røv

Postadresse: 
Barneverntjenesten i Arna
Postboks 73, Indre Arna
5888 Bergen

Internettside:
Klikk her for internettsida til Arna barnevern: 


I utgangspunktet skal alle førespurnader, meldingar og liknande gå til Arna barnevern. Dei første månadane etter 01.06.2016 vil det vera ein overgangsperiode der dei innleigde konsulentane Henning Krøger og Rita Juuhl vil ta hand om mange av dei sakene dei har arbeidd med i Samnanger. Er det spørsmål i desse sakene, kan desse rettast direkte til dei. Men alle nye saker etter 01.06.2016 skal takast opp med Arna barnevern.  


Barnevernvakten i Bergen
Samnanger kommune har også slutta seg til Barnevernvakten, som er lokalisert i Bergen. 

Barnevernvakten kan du ringja kveld/natt, i helgar og på høgtidsdagar. Ring telefon 55361180 eller nasjonal alarmtelefon 116111. 

Nøl ikkje å ta kontakt med barnevernet dersom du er bekymra for eit barn eller har bruk for råd. 


Kontaktinformasjon til fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen skal sjekka at barnevernet respekterer rettane til barn og ungdom som bur på institusjon. Barn og unge som bur på institusjon, kan ta kontakt med fylkesmannen dersom dei ønskjer det. Kontaktinformasjon finn du her

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 25.09.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Kjerneside (1)
Diverse informasjon (1)
Lovheimlar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering