Barnehagar i Samnanger kommune

Det er tre barnehagar i Samnanger kommune, to kommunale og ein privat. Me verknad frå august 2020 er kvar av dei to kommunale barnehagane ei eiga eining (Dråpeslottet og Vassloppa). Dei to kommunale barnehagane er organisert i ei eiga barnehageeining.

Samnanger kommune har òg ansvar for samordna barnehageopptak i heile kommunen (både for dei kommunale barnehagane og den private barnehagen. 

Snarvegar: Dråpeslottet barnehage Vassloppa barnehage  -  Aadland gards og friluftsbarnehage (privat)
 


Gratis kjernetid


Redusert foreldrebetaling

Tilsynsrapportar

Klikk her for tilsynsrapportar for barnehagane i Samnanger.

Opningstider i barnehagane: 
Klikk her for oversikt over opningstider i barnehagane.

Skule og barnehagerute:
Klikk her for skule og barnehagerute for Samnanger. Inneheld informasjon om dato for barnehagetstart, fridagar, ferie etc.  

Søknadsfrist for barnehageplass:
Søknadsfristen for barnehageplass (hovudopptaket) i Samnanger er normalt 1. mars. Søknad skal skrivast på eige skjema, som du finn her.

Dersom du får behov for barnehageplass etter at barnehageåret har starta, kan du ta kontakt direkte med barnehagane, som kan gi informasjon om det er ledige plassar. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 30.07.2020

Barnehage

Barnehage

Her finner du ofte stilte spørsmål ang. barnehagetenesten
Kva er søknadsfristen for barnehageplass?
Det er eitt hovudopptak om våren kvart år. Søknadsfristen er 15. mars.
Når får eg svar på søknad om barnehageplass?
Tildeling av plassar ved hovudopptaket vert gjort i mars/april. Avslag på søknad om plass vert sendt ut innan 1. mai.
  • Utskriftsvenleg versjon
Kjerneside (1)
Tenesteskildringar (2)
Eksterne lenker (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering