Barnehagar i Samnanger kommune

Det er tre barnehagar i Samnanger kommune, to kommunale og ein privat. Dei to kommunale barnehagane er organisert i ei eiga barnehageeining. I tillegg til drifta av barnehagane har eininga også ansvar for samordna barnehageopptak i kommunen (både for dei kommunale barnehagane og den private barnehagen på Ådland). 

Snarvegar: Dråpeslottet barnehage Vassloppa barnehage  -  Aadland gards og friluftsbarnehage (privat)
 


Gratis kjernetid


Redusert foreldrebetaling

Tilsynsrapportar

Klikk her for tilsynsrapportar for barnehagane i Samnanger.

Opningstider i barnehagane: 
Klikk her for oversikt over opningstider i barnehagane.

Skule og barnehagerute:
Klikk her for skule og barnehagerute for Samnanger. Inneheld informasjon om dato for barnehagetstart, fridagar, ferie etc.  

Søknadsfrist for barnehageplass:
Søknadsfristen for barnehageplass (hovudopptaket) i Samnanger er normalt 1. mars. Søknad skal skrivast på eige skjema, som du finn her.

Dersom du får behov for barnehageplass etter at barnehageåret har starta, kan du ta kontakt direkte med barnehagane, som kan gi informasjon om det er ledige plassar. 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 14.06.2019