Gratis kjernetid i barnehage for 3, 4- og 5-åringar

Alle 3, 4- og 5-åringar, og barn med utsatt skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt, har rett til 20 timar gratis opphald i barnehage pr. veke. Ordninga er søknadsbasert. 

Frå og med 1. august 2017 gjeld dette for hushaldningar som har ei samla årsinntekt på mindre enn 450.000 kroner per år. Søknad om gratis kjernetid skal sendast til NAV Samnanger. 

I tillegg til ordninga med gratis kjernetid for 3, 4- og 5-åringar, er det tidlegare innført ordning med redusert foreldrebetaling i barnehage for familiar/husstandar som har låg inntekt. Også denne ordninga er søknadbasert. Nærmare informasjon finn du nedanfor. 

 Meir informasjon: 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 28.08.2017
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
81581000
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne
Kjerneside (1)
Tenesteskildringar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Charlotte Hageberg      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering