Gratis kjernetid i barnehage

Alle 2-, 3, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt, har rett til 20 timar gratis opphald i barnehage pr. veke. 

Frå 01.08.2020 gjeld ordninga med gratis kjernetid gjelda for hushaldningar som har ei samla årsinntekt som er mindre enn 566 100 kroner per år. Søknad om gratis kjernetid skal sendast til NAV Samnanger. Det må søkjast på nytt for kvart barnehageår.

 


I tillegg til ordninga med gratis kjernetid, er det også ei ordning med redusert foreldrebetaling i barnehage for familiar/husstandar som har låg inntekt. Ordninga går ut på at ingen skal betala meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen. Også denne ordninga er søknadbasert. Nærmare informasjon finn du nedanfor. 
 Meir informasjon: 

Publisert av Jan Erik Boge. Sist endra 17.06.2020
  • Utskriftsvenleg versjon
Telefon :
55553333
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne
Kjerneside (1)
Tenesteskildringar (1)
Validator
Levert av ACOS AS
Tyssevegen 217, 5650 Tysse (orgnr. 964968985)      Ansvarlig redaktør Ingebjørg Vamråk      Webredaktør Jan Erik Boge
Login for redigering